Giáo trình Minna Bunkei Renshuuchou

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần luyện Minna no Nihongo I&II - Bunkei Renshuuchou みんなの日本語 I&II 文型練習帳

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Bunkei Renshuuchou

Bình luận :