Giáo trình Minna no nihongo ( Ebook và Audio )

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới, dưới đây là toàn bộ phần Audio (chất lượng gốc) và Textbook (pdf) của 50 bài trong Giáo trình Minna I và II của trình độ Sơ cấp

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna no nihongo ( Ebook và Audio )

Bình luận :