Giáo trình Minna Hyoujun Mondaishuu

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần luyện  Minna no Nihongo I&II - Hyoujun Mondaishuu みんなの日本語 初級 I&II 標準問題集

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Hyoujun Mondaishuu

Bình luận :