Giáo trình Minna Kanji Renshuuchou

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần Minna no Nihongo I&II - Kanji Renshuuchou みんなの日本語初級 I&II 漢字練習帳

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Kanji Renshuuchou

Bình luận :