Giáo trình Minna Yasashii Sakubun

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần Minna no Nihongo Yasashii Sakubun みんなの日本語 やさしい 作文

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Yasashii Sakubun

Bình luận :