Giáo trình Minna Kanji Eigoban Sankousatsu (Booklet)

Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần Minna no Nihongo I&II - Kanji Eigoban Sankousatsu (Booklet) みんなの日本語初級 I&II 漢字 英語版 参考冊

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Kanji Eigoban Sankousatsu (Booklet)

Bình luận :