Giáo trình Minna Hyoujun Mondaishuu

Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần luyện  Minna no Nihongo I&II - Hyoujun Mondaishuu みんなの日本語 初級 I&II 標準問題集

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Hyoujun Mondaishuu

Bình luận :