Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Ngữ pháp


1.<どうぐ> + で + <なに> + を + Vます。
* Nghĩa: làm ~ bằng ~
Ví dụ:
わたしははさみでかみをきります。
(Tôi cắt giấy bằng kéo)
2.~は + <ごんご> + で + なんですか。
* Nghĩa: ~ là gì trong tiếng ~
Ví dụ: 
Good bye はにほんごでなんですか。
(Good bye tiếng Nhật là gì ?)
Good bye はにほんごでさようならです。
(Good bye tiếng Nhật là sayounara)
3.<だれ> + に + <なに>+ を + あげます。
* Nghĩa: tặng ~ cho ~
Ví dụ:
わたしはともだちにプレゼントをあげます。
(Tôi tặng quà cho bạn bè)
4.<だれ> + に + <なに> + を + もらいます。
* Nghĩa: nhận ~ từ ~
Ví dụ:
わたしはともだちにはなをもらいます。
(Tôii nhận hoa từ bạn bè)
5.もう + <なに> + を + Vましたか。
―> はい、もう Vました。
―> いいえ、まだです。
* Nghĩa: đã ~ chưa? 
Vâng, đã ~ rồi
Chưa, chưa~ 
Ví dụ:
あなたはもうばんごはんをたべましたか。
(Bạn đã ăn cơm tối chưa ?)
はい、もうたべました。
(Vâng, tôi đã ăn rồi)
いいえ、まだです。
(Chưa, tôi chưa ăn)


Bình luận :
Học Kanji mỗi ngày
必要[な]

Hiragana : ひつよう[な]

Nghĩa của từ : cần thiết

Bài viết mới
Di sản thế giới tại Nhật Bản – Phần Cuối lê hoàn
764
Manga trở thành một chuyên ngành đại học lê hoàn
984
Bí quyết sống lâu của người Nhật lê hoàn
858
Núi phú sĩ (Fuji) và những câu chuyện viễn tưởng… Kokomi
864
Độc đáo những tác phẩm Origami Le Van Hoan
837
‘Đột nhập’ thiên đường sex sôi động nhất Nhật Bản Le Van Hoan
1115
Tang lễ ở Nhật Bản Le Van Hoan
1011
Độc đáo nghệ thuật viết thư tranh etegami Nhật Bản Le Van Hoan
807
Tìm hiểu về Gia Huy Nhật Bản – Phần 2 Le Van Hoan
962
Đa dạng các kiểu tắm ở Nhật lê hoàn
1023

Thành viên mới


Fanpage "tiếng nhật 24h"
Tài trợ
Support : email ( [email protected] ) - Hotline ( 09 8627 8627 )