Bài 42

Ngữ pháp


I.1
V1じしょけい + ために、~V2
Làm V2 để V1 (chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau, mệnh đề đầu là mục đích cần thực hiện dựa vào động tác có ý chí, mệnh đề sau là hành vi để thực hiện mục đích đó)

れい:
ろんぶんを かくために、しりょうを あつめています。
Đang thu thập tài liệu để viết luận văn
だいがくに はいるために、いっしょうけんめい べんきょうします。
Học hành chăm chỉ để vào đại học


I.2
Nの ために、~
Làm V để/vì/cho N 

* Chỉ mục đích
れい:
けんこうの ために、たばこを やめます。
Bỏ thuốc lá vì sức khoẻ
にほんごの べんきょうの ために、いつも テレビを みています。
Lúc nào cũng xem ti vi vì việc học tiếng Nhật.
* Chỉ lợi ích
れい:
わたしの ために、かいしゃの ひとが パーティーを してくれました
Người của công ty đã tổ chức bữa tiệc vì tôi


II.
Vじしょけいの に ~
N に ~
~ để ~ / ~ cho ~ (được sử dụng với 「つかいます」「いいです」「かかります」「いります」để chỉ kinh phí, thời gian, sự đánh giá, công dụng.)

れい:
はさみは かみを きるのに つかいます。
Kéo sử dụng để cắt giấy
でんしじしょは にほんごを べんきょうするのに やくにたちます。
Kim từ điển có ích cho việc học tiếng Nhật


III.Số lượng + は/も
Trợ từ は được dùng chung với từ chỉ số lượng để chỉ số lượng ít nhất mà người nói nghĩ.
Trợ từ も được dùng chung với từ chỉ số lượng để chỉ tâm trạng bất ngờ về số lượng nhiều hơn cái mà người nói đã dự đoán.

れい:
A:とうきょうで うちを かりるのに いくら かかりますか。
Để thuê nhà ở Tokyo thì mất bao nhiêu tiền?
B:1かげつ 7まんえんは かかります。
1 tháng mất ít nhất là 70 ngàn yên.
A:7まんえんも かかるんですか。たいへんですね。
Mất tới 70 ngàn yên sao? Gay quá nhỉ!


Bình luận :
Học Kanji mỗi ngày
忙しい

Hiragana : いそがしい

Nghĩa của từ : bận

Bài viết ngẫu nhiên
Thung lũng hoa Linh Lan ở Hokkaido
Thung lũng hoa Linh Lan ở Hokkaido
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa tháng 5 tại Nhật Bản
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa tháng 5 tại Nhật Bản
Phân biệt sushi và sashimi ở Nhật Bản
Phân biệt sushi và sashimi ở Nhật Bản
Nghệ thuật trên những nắp cống ở Nhật Bản
Nghệ thuật trên những nắp cống ở Nhật Bản
Tiếng nhật chuyên ngành kỹ thuật Điện tử (技術専用語)
Tiếng nhật chuyên ngành kỹ thuật Điện tử (技術専用語)
Con dấu và danh thiếp ở Nhật Bản
Con dấu và danh thiếp ở Nhật Bản
Ngắm hoa Lavender bằng ‘bus máy kéo’ ở Hokkaido
Ngắm hoa Lavender bằng ‘bus máy kéo’ ở Hokkaido
Guốc gỗ Geta, nét văn hóa độc đáo của người Nhật Bản
Guốc gỗ Geta, nét văn hóa độc đáo của người Nhật Bản
10 tập tục nên nhớ khi đến Nhật Bản
10 tập tục nên nhớ khi đến Nhật Bản
Số 7 may mắn của người Nhật Bản
Số 7 may mắn của người Nhật Bản

Thành viên mới


Fanpage "tiếng nhật 24h"
Tài trợ
Support : email ( [email protected] ) - Hotline ( 09 8627 8627 )