Học tiếng nhật qua Videos Youtube

choukai tasuku


Câu 1 : 犬は 何が できますか。

Nghe audio của bài :1 .     ポチ ( )

2 .     ジャック ( )

3 .     アミ ( )

4 .     モモ ( )


bạn cần Đăng nhập để xem đáp án

Câu 2 : できますか、できませんか。できます……O できません……X

Nghe audio của bài :1 .    ( ) あの 店から 荷物を 送ります。

2 .    ( ) 図書館で 本を コピーします。

3 .    ( ) きょう お寺を 見ます。

4 .    ( ) イーメールと 写真を 送ります。


bạn cần Đăng nhập để xem đáp án

Câu 3 : 友達に 誕生日の プレゼントを あげます。趣味は 何ですか。何を あげますか。

Nghe audio của bài :1 .    

2 .    

3 .    

4 .    


bạn cần Đăng nhập để xem đáp án

Câu 4 : どちらが 先ですか。

Nghe audio của bài :1 .    

2 .    

3 .    

4 .    


bạn cần Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận :
Học Kanji mỗi ngày
石油

Hiragana : せきゆ

Nghĩa của từ : dầu mỏ

Bài viết mới
Tôn giáo trong đời sống của người Nhật Bản Le Van Hoan
831
Từ vựng IT trong tiếng Nhật Kokomi
1887
Ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản Le Van Hoan
960
Tắm nước lạnh, ôm tảng băng lớn để cầu may Kokomi
809
Bí kíp bất bại của huyền thoại Samurai Nhật Bản Le Van Hoan
724
Kịch Kabuki của Nhật Bản lê hoàn
901
Tháng 5 của người Nhật Kokomi
981
Tắm suối nước nóng và ngủ phòng Tatami ở Nhật Le Van Hoan
749
Giao tiếp bằng mắt của người Nhật Kokomi
1030
Trò chơi vào mùa đông lạnh giá ở Nhật? lê hoàn
886

Thành viên mới


Fanpage "tiếng nhật 24h"
Tài trợ
Support : email ( tiengnhat24h@gmail.com ) - Hotline ( 09 8627 8627 )