Tự học kanji

Tự học kanji


STTHán tựÂm hánÝ nghĩa
1 TÀI tiền của
2 HÓA hàng hóa
3 TRÁCH trách nhiệm
4 TRỮ dự trữ
5 MÃI mua
6 THẢI cho mượn
7 PHÍ chi phí
8 貿 MẬU mậu dịch
9 NHẪM thuê
10 THƯỞNG giải thưởng
11 MẠI bán
12 CHẤT chất vấn
13 LẠI nhờ vả
14 TẶNG tặng cho
15 TÁN tán thành
16 XÍCH màu đỏ
17 TẨU chạy
18 KHỞI thức dậy
19 VIỆT vượt qua
20 THÚ thú vị
21 TÚC chân
22 DŨNG khiêu vũ
23 XA xe hơi
24 NHUYỄN mềm dẻo
25 KHINH nhẹ
26 THÂU chuyên chở
27 CHUYỂN vận chuyển
28 TÂN cay
29 BIỆN hùng biện
30 TỪ từ chức
31 NÔNG nông nghiệp
32 BỘ SƯỚC  
33 NHẬP, VÀO chen chúc
34 NGHÊNH đóntiếp
35 CẬN gần
36 PHẢN trả lại
37 退 THOÁI rút lui
38 TỐNG gởi, tiễn đưa
39 ĐỒ đường
40 THÔNG đi qua
1 財務 TÀI VỤ ざいむ Tài vụ, công việc tài chính
2 財政 TÀI CHÍNH ざいせい Tài chính
3 家財 GIA TÀI かざい Gia sản
4 免責 MIỄN TRÁCH めんせき Miễn trách nhiệm
5 責任 TRÁCH NHIỆM せきにん Trách nhiệm
6 重責 TRỌNG TRÁCH じゅうせき Trách nhiệm nặng nề
7 貯金 TRỮ KIM ちょきん Để dành tiền
8 貯蔵 TRỮ TÀNG ちょぞう Tàng trữ, dự trữ
9 売買 MẠI MÃI ばいばい Buôn bán
10 買収 MÃI THU ばいしゅう Mua chuộc
11 賃貸 NHẪM THẢI ちんたい Cho thuê
12 貸借 THẢI TÁ たいしゃく Khoản nợ
13 費用 PHÍ DỤNG ひよう Phí tiêu dùng
14 消費 TIÊU PHÍ しょうひ Tiêu thụ
15 学費 HỌC PHÍ がくひ Học phí
16 運賃 VẬN NHẪM うんちん Cước vận chuyển
17 家賃 GIA NHẪM やちん Tiền thuê nhà
18 賃貸 NHẪM THẢI ちんたい Cho thuê
19 賞罰 THƯỞNG PHẠT しょうばつ Thưởng phạt
20 賞品 THƯỞNG PHẨM しょうひん Phần thưởng
21 入賞 NHẬP THƯỞNG にゅうしょう Được thưởng
22 競売 CẠNH MẠI きょうばい Đấu giá
23 特売 ĐẶC MẠI とくばい Bán hạ giá
24 売店 MẠI ĐIẾM ばいてん Quầy bán hàng
25 品質 PHẨM CHẤT ひんしつ Chất lượng
26 物質 VẬT CHẤT ぶっしつ Vật chất
27 質素 CHẤT TỐ しっそ Giản dị
28 依頼 Ỷ LẠI いらい Nhờ cậy, thỉnh cầu
29 信頼 TÍN LẠI しんらい Tin cậy, tín nhiệm
30 贈与 TẶNG DỮ ぞうよ Ban tặng
31 寄贈 KÝ TẶNG きぞう Biếu tặng
32 賛成 TÁN THÀNH さんせい Tán thành, đồng ý
33 賞賛 THƯỞNG TÁN しょうさん Tán thưởng, ca ngợi
34 賛否 TÁN PHỦ さんぴ Tán thành và chống đối
35 赤道 XÍCH ĐẠO せきどう Xích đạo
36 赤飯 XÍCH PHẠN せきはん Cơm đỏ (đậu và mochi)
37 競走 CẠNH TẨU きょうそう Cuộc chạy đua
38 走路 TẨU LỘ そうろ Đường đua
39 起動 KHỞI ĐỘNG きどう Khởi động
40 起点 KHỞI ĐIỂM きてん Điểm xuất phát
41 超越 SIÊU VIỆT ちょうえつ Siêu việt
42 卓越 TRÁC VIỆT たくえつ Xuất sắc
43 趣味 THÚ VỊ しゅみ Sở thích
44 情趣 TÌNH THÚ じょうしゅ Tâm tính
45 満足 MÃN TÚC まんぞく Thỏa mãn, hài lòng
46 遠足 VIỄN TÚC えんそく Chuyến dã ngoại
47 補足 BỔ TÚC ほそく Bổ sung
48 駐車 TRÚ XA ちゅうしゃ Đậu xe
49 車体 XA THỂ しゃたい Thân xe
50 汽車 KHÍ XA きしゃ Tàu hỏa chạy bằng hơi nước
51 列車 LIỆT XA れっしゃ Tàu hỏa thông thường
52 軟派 NHUYỄN PHÁI なんぱ Tán tỉnh, cưa cẩm
53 軟水 NHUYỄN THỦY なんすい Nước mềm
54 柔軟 NHU NHUYỄN じゅうなん Mềm dẻo, linh hoạt
55 軽傷 KHINH THƯƠNG けいしょう Vết thương nhẹ
56 軽視 KHINH THỊ けいし Coi thường, xem nhẹ
57 輸送 THÂU TỐNG ゆそう Chuyên chở, vận tải
58 密輸 MẬT THÂU みつゆ Buôn lậu
59 回転 HỒI CHUYỂN かいてん Xoay chuyển
60 移転 DI CHUYỂN いてん Di chuyển
61 転校 CHUYỂN HIỆU てんこう Chuyển trường
62 雄弁 HÙNG BIỆN ゆうべん Hùng biện
63 弁償 BIỆN THƯỜNG べんしょう Bồi thường
64 弁護 BIỆN HỘ べんご Biện hộ
65 辞任 TỪ NHIỆM じにん Từ chức
66 辞典 TỪ ĐIỂN じてん Từ điển
67 世辞 THẾ TỪ せじ Tâng bốc, ca tụng
68 農民 NÔNG DÂN のうみん Nông dân
69 農業 NÔNG NGHIỆP のうぎょう Nông nghiệp
70 歓迎 HOAN NGHÊNH かんげい Hoan nghênh, chào mừng
71 迎合 NGHÊNH HỢP げいごう Tâng bốc, nịnh nọt
72 近似 CẬN TỰ きんじ Xấp xỉ, gần bằng
73 近接 CẬN TIẾP きんせつ Cận tiếp
74 返答 PHẢN ĐÁP へんとう Hồi âm, trả lời
75 返信 PHẢN TÍN へんしん Hồi đáp
76 退職 THOÁI CHỨC たいしょく Nghỉ việc
77 退屈 THOÁI QUẬT たいくつ Mệt mỏi, chán nản
78 後退 HẬU THOÁI こうたい Suy thoái kinh tế
79 郵送 BƯU TỐNG ゆうそう Thư từ
80 放送 PHÓNG TỐNG ほうそう Phát sóng
81 転送 CHUYỂN TỐNG てんそう Truyền đi
82 中途 TRUNG ĐỒ ちゅうと Nửa chừng
83 前途 TIỀN ĐỒ ぜんと Tiền đồ
84 通信 THÔNG TÍN つうしん Thông tin, truyền thông
85 通知 THÔNG TRI つうち Thông báo
86 普通 PHỔ THÔNG ふつう Bình thường
Bình luận :
Học Kanji mỗi ngày
切手

Hiragana : きって

Nghĩa của từ : tem

Bài viết ngẫu nhiên
Tôn giáo trong đời sống của người Nhật Bản
Tôn giáo trong đời sống của người Nhật Bản
Tìm hiểu nghệ thuật Hoa đạo Nhật Bản
Tìm hiểu nghệ thuật Hoa đạo Nhật Bản
Bánh Wagashi- Nét tinh hoa trong ẩm thực Nhật Bản
Bánh Wagashi- Nét tinh hoa trong ẩm thực Nhật Bản
Chùa Thanh Thủy – di tích lịch sử tiêu biểu của Kyoto
Chùa Thanh Thủy – di tích lịch sử tiêu biểu của Kyoto
Sempai – Kohai, Nét đẹp văn hóa Nhật Bản
Sempai – Kohai, Nét đẹp văn hóa Nhật Bản
Ginza – thiên đường ăn chơi thời thượng của Tokyo
Ginza – thiên đường ăn chơi thời thượng của Tokyo
Lễ hội Jidai (Jidai matsuri) Nhật Bản
Lễ hội Jidai (Jidai matsuri) Nhật Bản
Lễ Thành Nhân ở Nhật
Lễ Thành Nhân ở Nhật
Ngắm cá Koi Nhật Bản giữa lòng TP HCM
Ngắm cá Koi Nhật Bản giữa lòng TP HCM
Tiếng Nhật Giao tiếp trong nhà hàng - phần 3 - Một số câu khách thường nói
Tiếng Nhật Giao tiếp trong nhà hàng - phần 3 - Một số câu khách thường nói

Thành viên mới


Fanpage "tiếng nhật 24h"
Tài trợ
Support : email ( [email protected] ) - Hotline ( 09 8627 8627 )