Câu nói nhấn mạnh - んです 

Bài 23 : Câu nói nhấn mạnh

こんにちはXin chào các bạn.

Hôm nay chúng ta bước qua sơ cấp II, tức trình độ đã vượt hơn một bậc, tương đương bạn đã có 四級 rồi. Vì vậy, những kanji cơ bản bắt buộc chúng ta phải nhớ và hãy xem như là bữa ăn hằng ngày vậy.

Trước khi biết ~んですlà gì và sử dụng thế nào, ta xem qua Cách thành lập thể ở dưới, các động từ(V), tính từ(A), danh từ(N) đều chia ở thể 普通形 rồi thêm んです (Lưu ý là だsẽ thành な đối với tính từ な và danh từ ) :

Description: tiếng nhật sơ cấp 2.1 giao tiếp tiếng nhật sơ cấp 2  Sơ cấp 2.1 ーんです

 

飲みます

飲むんです

飲みました

飲んだんです

飲みません

飲まないんです

飲みませんでした

飲まなかったんです

あつい です

あついんです

あつくないです

あつくないんです

ひまです

ひまなんです

びょうきです

びょうきなんです

Cách sử dụng:

1.Xác định lại thông tin đoán được

Click vào play để nghe online

 

A. おはようございます

Chào buổi sáng

B. ふあー、おはよう。

Phùu…chào buổi sáng

A. ねむいんですか

Buồn ngủ à?

B. ええ、きのうの晩1おさけ を 飲みました2から

Vâng, tại vì tối qua uống rượu đó mà.

A. 何時3まで飲んでいたんですか

Đã uống đến mấy giờ vậy?

B. 朝43時までです。高校5のときの友達6と。

Đến 3h sáng lận, với bạn thời phổ thông

A. へえ、ずいぶん飲みましたね

Hả! uống khá nhỉ.

2.Hỏi để biết thêm thông tin

Click vào play để nghe online

 

A.おはようございます。あ、忙しいん7 ですか

Chào buổi sáng. ồ, bận hả

B. ええ、______(a)______

Vâng, _____

A. コピーですか

Copy à?

B. ええ、______(b)______

Vâng,_____

A. 何時 に はじめるんですか

Mấy giờ bắt đầu vậy?

B. 9時半 からです。

Từ 9h30

A. じゃ、時間8 が ありませんね。いそぎましょう。

Vậy thì không có thời gian rồi, lẹ lên.

3.Nói và hỏi lý do:

Description: tiếng nhật sơ cấp 2.1 giao tiếp tiếng nhật sơ cấp 2  Sơ cấp 2.1 ーんです

Click vào play để nghe online

 

A. あのう、先生!

Uhm…cô ơi!

B. エドさん、何 ですか

Edo, chuyện gì vậy?

A. 月曜日9休んでもいいですか10

Thứ hai em nghỉ được không ạ?

B. ______(c)______。どうしたんですか

Thứ hai có kiểm tra Kanji đấy. Sao vậy?

A. じつは、あした 国のりょうしん が 来るんです。______(d)______。

Thật ra là …ngày mai ba mẹ đến, …

B. そうですか。じゃ、しかたがありませんね

Vậy à. Không còn cách nào khác rồi

A. ありがとうございます。先生 も いい 週末11 を。

Cảm ơn cô nhiều, chúc cô cuối tuần vui vẻ.

4.Dùng ~んですđể nói lên tình trạng của mình để được giúp đỡ hay nhờ tư vấn.

4.1.Giúp đỡ

Description: tiếng nhật sơ cấp 2.1 giao tiếp tiếng nhật sơ cấp 2  Sơ cấp 2.1 ーんです

Click vào play để nghe online