Giáo trình Minna Yasashii Sakubun

Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần Minna no Nihongo Yasashii Sakubun みんなの日本語 やさしい 作文

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Yasashii Sakubun

Bình luận :