Giáo trình Minna Kanji Renshuuchou

Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần Minna no Nihongo I&II - Kanji Renshuuchou みんなの日本語初級 I&II 漢字練習帳

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Kanji Renshuuchou

Bình luận :