Giáo trình Minna Bunkei Renshuuchou

Học tiếng nhật qua Videos Youtube

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới , Dưới đây là phần luyện Minna no Nihongo I&II - Bunkei Renshuuchou みんなの日本語 I&II 文型練習帳

 

   Download từ MegaUpload

 

  Download từ MediaFire

Giáo trình Minna Bunkei Renshuuchou

Bình luận :